epc-appartement

Verplicht EPC-attest voor de gemeenschappelijke delen van kleine appartementen vanaf 2024

Vanwege een groeiend bewustzijn om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, werd de wetgeving met betrekking tot de energieprestatiecertificaten (EPC) recentelijk opnieuw gewijzigd. Zo is het toepassingsgebied van het energieprestatiecertificaat voor gemeenschappelijke delen (EPC GD) in een recente verordening nogmaals uitgebreid. Waar het EPC GD attest sinds 1 januari 2022 verplicht is voor grote appartemensgebouwen (15 of meer wooneenheden) en dit toepassingsgebied begin 2023 al eens eerder werd uitgebreid naar middelgrote appartementsgebouwen (5 of meer wooneenheden), is het EPC GD attest met ingang vanaf 1 januari 2024 verplicht voor elk appartementsgebouw* ongeacht de omvang. Deze verplichting staat los van enige verkoop of verhuur.

Definitie ‘Gemeenschappelijke Delen’

In tegenstelling tot gangbare opvattingen, omvat het begrip “gemeenschappelijke delen” veel meer dan de gemeenschappelijke gang of opbergruimte in een appartementsgebouw. Onder dit begrip vallen namelijk ook de vloeren, muren, daken, gedeelde installaties en toegangen in de gemeenschappelijke ruimten, zelfs als deze door slechts één eigenaar worden beheerd.

Doel?

Deze significante wijziging in de wetgeving heeft als voornaamste doel de bevordering van energie-efficiëntie en draagt tevens bij aan een duurzamere toekomst voor de bewoners van appartementen. De informatie uit het EPC GD zal bovendien automatisch geïntegreerd worden in de EPC’s van de individuele eenheden (zoals appartementen, winkels en kantoren binnen het gebouw) Dit betekent dat de nauwkeurigheid van het EPC GD directe invloed heeft op zowel de kwaliteit van de individuele woonheden als op het energielabel van deze eenheden.

Kostprijs?

Aangezien de kosten afhankelijk zijn van de complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van onze energiedeskundige bestaat er geen vooraf vastgestelde prijs voor het opstellen van een EPC GD. Voor een prijsopgave kan u gerust contact met ons opnemen.

Mogelijke sancties?

Wanneer een appartement niet binnen de gestelde termijn beschikt over een geldig EPC GD, kan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) de eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars een administratieve geldboete opleggen. De hoogte van deze boete varieert (afhankelijk van het aantal wooneenheden in het gebouw ) tussen 500 en 5.000 euro. Het is hierbij evenwel belangrijk op te merken dat het betalen van deze boete op zichzelf geen vrijstelling van de verplichting tot het opstellen van een EPC GD met zich meebrengt.

*Voor nieuwbouwappartementen is het EPC van de gemeenschappelijke delen verplicht tien jaar nadat de stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt.

epc-gemeenschappelijke-delen

Een EPC Attest nodig voor de gemeenschappelijke delen?

Estate Assist garandeert een snelle en kwaliteitsvolle service voor uw EPC Attest.