blog-asbestattest

Alles wat u moet weten over het asbestattest

Sinds eind 2022 is het bij de ‘overdracht’ van een ‘toegankelijke constructie’ (bouwjaar voorafgaand aan 2001) verplicht te beschikken over een asbestattest. Aan deze recente wetswijziging zijn een aantal specifieke formaliteiten & voorwaarden verbonden. Onderstaand vindt u alle essentiële informatie zodat u volledig op de hoogte bent.

Wat wordt verstaan onder de termen ‘overdracht’ een ‘toegankelijke constructie’?

Aangezien een asbest enkel verplicht is bij een ‘overdracht’ is het belangrijk dit begrip duidelijk te definiëren. Zo is er sprake van een ‘overdracht’ indien het goed van eigenaar wijzigt. Bijgevolg zal de verkoop van een onroerend goed tussen persoon A en B dus altijd aanleiding geven tot het opmaken van een asbestattest. Dit is niet het geval indien een mede-eigenaar zijn aandeel in een gebouw verkoopt aan een andere mede-eigenaar aangezien er in deze situatie geen sprake is van een ‘nieuwe’ eigenaar. Let wel, ook bij schenkingen, het overdragen van het recht van vruchtgebruik, het vestigen van een opstalrecht, de erfpacht of een zakelijk recht van gebruik, is het verplicht een asbestattest op te stellen.

Uitz.: bij het uiteenvallen van een erfenis en bij het verhuren van een woning is het op heden niet verplicht een asbestattest te laten opmaken.

Een tweede belangrijk begrip is de zogenaamde ‘toegankelijke constructie’. Het betreft hier alle types van constructies die binnen betreden kunnen worden. Onder de term ‘constructies’ mag redelijker wijs begrepen worden: ‘Een bouwwerk bestaande uit op zijn minst een dak dat gedragen wordt door een aantal constructie-elementen’. Onder ‘binnen betreden’ wordt op zijn beurt verstaan: ‘Alle constructies waarin een mens kan staan of lopen.’ Hieronder vallen dus met zekerheid:

– Woningen
– Appartementen (voor de gemeenschappelijke delen is het pas verplicht vanaf 1 januari 2025)
– Industriële gebouwen
– Kantoorgebouwen
– Schoolgebouwen
– Publieke gebouwen
– Landbouwgebouwen

Opgelet: Constructies < 20m2 zijn op heden vrijgesteld

Welke info vindt u terug op het attest?

Het asbestattest geeft ondermeer informatie over waar in het gebouw asbest aanwezig is, de huidige conditie van het asbest en richtlijnen voor veilig beheer of verwijdering ervan.

Wat bij verhuur?

Zoals hierboven reeds aangehaald, is het bij de verhuur van een toegankelijke constructie niet verplicht een asbestattest op te stellen. Let wel, ook deze wijziging komt eraan. Het is namelijk zo dat tegen 2032 ook verhuurders over een asbestattest zullen moeten beschikken.

Wie is verantwoordelijk?

Bij verkoop is de eigenaar van de toegankelijke constructie verantwoordelijk voor het opstellen van het attest. Bij het sluiten van de onderhandse akte of overeenkomst zal dit attest door de eigenaar dan ook aan de koper meegedeeld worden. Uiteraard verloopt dit proces via de notaris.

Kostprijs?

De prijs voor het opstellen van een asbestattest is afhankelijk van een diverse factoren:

1. De omvang van de te inspecteren toegankelijke constructie en het bijhorende terrein

2. De ouderdom en renovatiegraad: in oudere, weinig gerenoveerde woningen of gebouwen is de kans groter op het aantreffen van verschillende asbestmaterialen

3. Het aantal monsternames en labo-analyses die respectievelijk tijdens en na het bezoek uitgevoerd moeten worden.

4. De ‘retributiekost’ voor aangifte van het attest (50 euro) bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (= OVAM). Onze asbestdeskundige moet deze kost namelijk eerst zelf aan OVAM betalen. Bijgevolg zal deze doorgerekend worden.

asbestkeuring-aanvragen

Snel een asbestattest nodig?

Estate Assist garandeert een snelle en kwaliteitsvolle service voor uw asbestattest.